• มิถุนายน 14, 2021

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก สิกิริยาพระราชวังลอยฟ้าประเทศศรีลังกา

เมืองมรดกโลกที่มีประวัติความเป็นมากันอย่างยาวนาน ตั้งแต่พระพุทธเจ้านั้นปรินิพานเมื่อ 277 ปี ทรงได้เสร็จประพาสได้ตั้งชื่อภูเขาแห่งนี้ว่าสีหคีรี ที่แปลว่าเขาสิงห์ ในสมัยของพระเจ้ารัชหิยะทรงได้สืบทอดเจตนาอารมณ์ของพระบิดาโดยการสร้างโรงทานสำหรับพระภิกษุ  การสร้างสิกิริยาเป็นราชธานนี้ด้วยพระองค์นั้นมีความที่ประสงค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ได้มีการยึดครองอำนาจมาจากพระเจ้าแสนธาตุ เพื่อมาอยู่ในการปกครองของท่านยอย่างจรงิจัง   สถานที่สำคัญของสิกิริยานั้น คือภูเขาของสิกิริยา  มีการสร้างศาลาสำหรับการปฏิบัติธรรมเอาไว้เพื่อให้ผู้คนที่ชอบการแสวงบุญได้มานั่งสมาธิ เมืองมรดกโลก ที่มีล้านที่กว้างไม่แออันบรรจุคนได้เยอะ

 นับว่าเป็นที่สถานที่ศักดิ์เป็นอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุผลที่พระองค์ นั้นได้จับพระราชบิดาเข้าคุกนั้นเป็นความประสงค์ที่จะขึ้นครองเป็นพระเจ้าอยู่หัวแทน เป็นลูกทรงฆ่าพ่อเพื่อชิงบังลังมาครอบครอง

เมืองมรดกโลก สิกิริยาพระราชวังลอยฟ้าประเทศศรีลังกา

เมืองมรดกโลก ทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ

เมืองมรดกโลกพระราชวังสิกิริยา มีคูน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สามารรถสัมผัสได้และเข้าถึงได้ง่าย ที่ผ่านกำแพงจะพบกับสระน้ำที่มีขนาดใหญ่า 2 สระ  จากนั้นจะเข้าสู่อุทยานที่แสนจะงดงามเป็นอย่างมาก เดินต่อไปจะพบกับก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ ที่มีแท่นเอาไว้สำหรับประทับพักผ่อนอย่างเป็นยส่วนตัว  มีบันได้ระหว่างของซอกหินขึ้นไปบนภูเขาข้างบนตลอดทาง การเดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้ สามารถที่จะเดินวนไปบันด้วยเหล็ก

เมืองมรดกโลก ทางพุทธศาสนาของชาวพุทธ

เมื่อเดินขึ้นไปประมาณ 30 ขั้นนั้นจะพบถ้ำขนาดที่เล็ก ๆ ความยาวประมาณ 6 เมตร ภาพเขียนนั้นจะเขียนกันเป็นคู่ ๆ ที่เป็นรูปทางอัปสรเพราะมีภาพเขียนเป็นสีเฟรสโก ด้านหน้าของหน้าผากนั้นจะพบรอยเท้าของสิงโตที่ขนาดใหญ่เมืองมรดกโลก ด้วยการก่อฉาบของปูนนั้นจะมีบันได้เพื่อขึ้นยอดเขาตรงกลาง  สำหรับสมันแต่ก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่พักสำหรับบริวารข้าราชการเมื่อยามค่ำคืนพระองค์จะขึ้นไปประทับในพระราชวังบนยอดเขาแต่เพียงลำพัง  เมื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดเขาลมจะแรงมาก ผู้มีเข้าไปเยี่ยมชมมักจะนิยมพากันไปรับลมเย็น เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ของคนในมัยก่อนที่มีความพากเพียรในความพยามสร้างป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับการสร้างป้อมในสมัยก่อน

ส่วนวัฒนธรรมนั้นมี 6 แห่ง คือ เมืองอนุราธปุระ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของเอาจักรสิงหล ห่างจากตัวนครโคลัมโบทางทิศเหนือราว 205 กิโลเมตร ถือว่าเป็นเมืองมที่มีผู้อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุด มีต้นพระโพธ์ขยายพันธุ์ต้นเดิมพุทธรคยา สาเหตุที่เป็นเมืองมรดกโลก ทั้งยังเป็นเมืองโบราณก็เพราะว่ามีประวัติการกล่าวขานมาเป็นลำดับการถ่ายทอดตาม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จุดเด่นที่หลายอย่าง ได้ถูกเรียกได้ว่า เป็นอนุสรณ์ของคนบาป สิกิริยานั้นถูกปล่อยร้างมาเป็นกลายสิบปี จนถึง ค.ศ 19 ทหารอังกฤษได้บันทึกภาพในป่าดังกล่าวเอาไว้ จน พ.ศ1853 รวมถึงภาพดิบที่เป็นจิตกรรมผนังชุดแรกที่เป็นรูปของสิงโต  สิกิริยานั้นเป็นเมืองมรดกโลกอันดับที่ 6 ทางวัฒนธรรมของประเทศศรีลังกา  ตอนกลางของประเทศ  อดีตเป็นเมืองโบราณมีป้อมปราการ พระราชวัง ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงหินแกรนิตสูง 370 เมตร  คนส่วนใหญ่เรียกว่า พระราชวังลอยฟ้า ปัจจุบันเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญทางด้านเอเชียเป็นอย่างมากเมืองมรดกโลก ทั้งยังเป็นกรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งชาวศรีลังการและต่างประเทศในศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์กันอย่างแพร่หลาย  แม้เวลาจะผ่านไปนับพันปี ภาพการเล่าเรื่องดังกล่าวยังสวยงามมีการเข้าไปรักษาด้านเชิงการอนุรักษ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานที่เผยแพร่ทางด้านศาสนานิกายเถรวาทที่สำคัญนอกดินแดนอินเดียมาตั้งแต่อดีต

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวเมืองมรดกโลก น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> wijsbegeerte

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น